Nous canvis s’acosten pel que fa a residus i la seva gestió. El Govern ha aprovat la nova Llei 7/2022, de 8 d’abril, de Residus i Sòls Contaminats, que ja ha estat publicada al BOE. Aquesta nova Llei implica canvis de gran rellevància respecte a la normativa de residus vigent fins ara, i mostra un canvi de model cap a un de més sostenible i respectuós amb el medi ambient.

Entre les novetats que s’introdueixen destaquen les restriccions imposades al plàstic, més concretament als productes de plàstic d’un sol ús, els residus dels quals causen danys difícils de reparar el planeta. A més, s’hi inclou una actualització del règim sancionador vigent, que mostra un canvi de mentalitat i un gran compromís per disminuir l’ús del plàstic. Per tant, les sancions que s’imposaran als qui no compleixin la Llei i facin malbé el medi ambient seran més severes del que ho han estat fins avui.

Aquesta Llei suposa l’aposta per una nova manera de consum, canviant un sistema en què es consumien recursos finits per un d’economia circular, més respectuós amb el medi ambient i que genera menys residus.

Quant a sòls contaminats també s’avança en diferents aspectes, gràcies a la creació d’un inventari estatal de descontaminacions voluntàries de sòls. També s’han incorporat mesures fiscals, dins les quals s’inclou la creació de dos nous impostos, l’impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables i l’impost sobre dipòsit de residus a abocadors, la incineració i la coincineració de residus.

Aquesta Llei va entrar en vigor des del 10 d’abril de 2022. No obstant això, els aspectes fiscals regulats en el Títol VII no entraran en vigor fins a l’1 de gener de 2023.