Aquest certificat reconeix Proquimia com a empresa amb solvència tècnica i empresarial en prevenció i control de legionel·la

Proquimia acaba de renovar la certificació CertLegio, concedida per l’Associació Espanyola d’Empreses de al Sector de l’Aigua, Aqua España. Aquest segell acredita, prèvia auditoria, aquelles empreses amb solvència tècnica en la prevenció de la legionel·la d’acord amb l’Annex D de la norma UNE-EN 100030: 2017.

D’aquesta manera, CertLEGIO permet identificar les empreses de confiança dins del sector i mostra de nou el compromís de Proquimia amb les bones pràctiques normatives i la protecció de la salut pública.

El certificat CertLEGIO representa una oportunitat per oferir als clients la garantia de solvència tècnica i assegurar la qualitat en els serveis de prevenció de legionel·la que ofereix la companyia.

Per a més informació, es pot consultar aquí l’entrevista realitzada per Aqua España a Roger Valldeoriola, del departament tècnic de Proquimia , en la qual es parla de la importància de CertLegio per Proquimia .