Una aposta clara i continuada per la formació

La formació en ILERDA SERVEIS és part de la nostra raó de ser i imprescindible en una empresa competitiva. La nostra aposta des dels nostres inicis en formar, no tan sols al nostre personal, sinó també a l’equip humà dels nostres clients, ha estat una de les claus de la nostra diferenciació i valor afegit a la nostra vinculació comercial.

Regularment oferim cursos de formació al nostre personal des de temes tan diversos com: Riscos Laborals, Cursos de Formació Tripartita, Presentació de productes nous a l’Equip Comercial, … I als nostres clients oferim cursos a mida per a cada tipus de necessitat i activitat que realitzi. El ventall contempla la manipulació de productes de neteja, Rentabilització de Costos, Protocols de Neteja Professional, … També és un espai obert a el teixit associatiu i no hi ha entitat o associació vinculada ILERDA SERVEIS que no hagi fet ús puntualment aquesta instal·lació.

Consulti la nostra oferta i disponibilitat, és un servei gratuït per a tots els clients de ILERDA SERVEIS i per a cada cas concret.

Sala de Formació

Disposem d’una sala de formació de 80 m2 amb capacitat per a vint persones, amb pantalla tàctil de 60 polzades, pissarra, equip videoconferència per realitzar les sessions en línia, sistema de so i capaç d’adaptar-se a les necessitats formatives que es precisi. Tanmateix, també hi ha la possibilitat de fer la formació a casa dels nostres clients

Consulta disponibilitat

Assistència Tècnica Comercial

Els nostres serveis d’assistència tècnica comercial es desglossen en dos grans grups, totalment interconnectats entre ells, per poder donar una màxima agilitat a tots els serveis que oferim als nostres clients

Saber más

Serveis d’Assistència Tècnica Comercial i Estudis Tècnic Econòmics

Oferim als nostres clients diferents tipus d’estudis, tant tècnics, econòmics i de costos

Assistència Tècnica

El servei d’assistència tècnic-comercial, el forma un equip de tècnics comercials especialitzats en la branca industrial de detergència

Estudis Tècnic Econòmics

  • Sistemes de classificació

  • Programes de rentat

  • Estudis de costos