Una aposta clara i continuada per la formació

La formació en ILSER GRUP és part de la nostra raó de ser i imprescindible en una empresa competitiva. La nostra aposta des dels nostres inicis en formar, no tan sols al nostre personal, sinó també a l’equip humà dels nostres clients, ha estat una de les claus de la nostra diferenciació i valor afegit a la nostra vinculació comercial.

Regularment oferim cursos de formació al nostre personal des de temes tan diversos com: Riscos Laborals, Cursos de Formació Tripartita, Presentació de productes nous a l’Equip Comercial, … I als nostres clients oferim cursos a mida per a cada tipus de necessitat i activitat que realitzi. El ventall contempla la manipulació de productes de neteja, Rentabilització de Costos, Protocols de Neteja Professional, … També és un espai obert a el teixit associatiu i no hi ha entitat o associació vinculada ILSER GRUP que no hagi fet ús puntualment aquesta instal·lació.

Consulti la nostra oferta i disponibilitat, és un servei gratuït per a tots els clients de ILSER GRUP i per a cada cas concret.

Sala de Formació

Disposem d’una sala de formació de 80 m2 amb capacitat per a vint persones, amb pantalla tàctil de 60 polzades, pissarra, equip videoconferència per realitzar les sessions en línia, sistema de so i capaç d’adaptar-se a les necessitats formatives que es precisi. Tanmateix, també hi ha la possibilitat de fer la formació a casa dels nostres clients

Assistència Tècnica Comercial

Els nostres serveis d’assistència tècnica comercial es desglossen en dos grans grups, totalment interconnectats entre ells, per poder donar una màxima agilitat a tots els serveis que oferim als nostres clients

Serveis d’Assistència Tècnica Comercial i Estudis Tècnic Econòmics

Oferim als nostres clients diferents tipus d’estudis, tant tècnics, econòmics i de costos

Assistència Tècnica

El servei d’assistència tècnic-comercial, el forma un equip de tècnics comercials especialitzats en la branca industrial de detergència

Estudis Tècnic Econòmics

  • Sistemes de classificació

  • Programes de rentat

  • Estudis de costos