Hi ha molts factors a tenir en compte a lhora de triar les eines més adequades per a la neteja de vidres. Depenent del tipus de vidre que es netejarà seran necessaris uns utensilis o uns altres. També cal tenir en compte la seva ubicació, ja que no és el mateix netejar els vidres exteriors que els interiors ja que tindran diferents tipus de brutícia. En aquest article mostrem els principals estris, químics i tècniques per a la neteja professional de superfícies de vidre.

Útils

Té filaments tous per evitar ratllar el vidre i s’utilitza quan els vidres tenen residus com pols o teranyines

Serveixen per enlairar-se les brutícies més adherides al vidre

S’utilitza per mullar els vidres i poder-los fregar després, eliminant així tota la brutícia. És de cotó i se li pot acoblar un pal al mànec per arribar a les zones més altes

La seva forma és igual a la de l’empapador, però en lloc de tenir un velló de cotó, té una goma. Aquesta serveix per arrossegar tota la brutícia de la superfície del vidre i assecar-lo alhora, amb una sola passada

S’utilitza per subjectar les esponges i baietes a un pal i poder utilitzar-les en zones on no arribem amb les mans

És similar al del pal de fregar ja que compta amb una premsa per escórrer

La més absorbent i professional és la camussa de pell. Després tenim els draps de cotó i els de microfibra o les més modernes com la PVA. S’utilitzen per anar assecant el llavi de goma i per eliminar possibles marques que hagin deixat els aparells de vidrier

Indispensables per a la neteja de cristalls d’altura

Empapador
Rascador
Galleda cristallera
Mànec telescòpic
Baietes
Racleta
Químics

Com passa amb les eines, els productes de neteja de vidres depenen de diferents factors com el tipus de vidre, de la brutícia i de l’estat en què es trobin.

Una de les recomanacions principals és utilitzar productes que no necessitin grans dissolucions en aigua per als cristalls interiors, ja que les condicions d’assecat no són les idònies .

Per a exteriors el millor són les solucions sabonoses, però en aquest cas és imprescindible assegurar-se que retirem tot el producte per evitar futures taques. Finalment, per a les superfícies que continguin restes de materials o gomes d’enganxar, s’hauran d’utilitzar productes que continguin alcohol o acetona.

Tècniques

Primer s’ha d’humitejar el cristall amb el travesser. Després s’humiteja la racleta i es col·loca en posició vertical a la cantonada superior esquerra de la finestra. Una vegada posicionada i sense aixecar-la del cristall, s’emporta cap a l’altre extrem de la finestra. En finalitzar aquest tram, s’asseca la goma de la racleta i es repeteix el mateix moviment just en el tram inferior al que acabem de netejar. Aquesta operació es repeteix tantes vegades com sigui necessari fins a arribar a l’extrem inferior del cristall. A més del moviment horitzontal també cal tenir en compte que és necessari realitzar una lleugera inclinació cap avall per a evitar embrutar les zones ja netes. Finalment, en finalitzar s’assequen les vores i marcs de la finestra amb una baieta o un camussa sec.

Aquesta tècnica és similar a l’anterior però en lloc de fer els moviments en horitzontal, es realitzaran en vertical. Per això, la racleta es col·loca de forma vertical sobre la cantonada superior esquerra i s’anirà desplaçant de dalt a baix fins a arribar a l’extrem dret del vidre.

Es tracta d’una tècnica similar a l’horitzontal però, en aquest cas, la racleta no s’enlaira mai del vidre. Quan s’arriba a un extrem, es realitza un moviment de canell per dirigir-nos cap a l’extrem contrari i fins al final. És una tècnica molt més professional, que requereix més experiència que les anteriors perquè el resultat sigui l’esperat.

Emprada per a treballs d’alçada, en què cal utilitzar una barra allargadora per assolir el vidre. Els moviments poden ser tant verticals com horitzontals, però cal tenir en compte que en aquest cas cal fer més pressió perquè la neteja sigui efectiva.

Estem a la teva disposició per assessorar-te i trobar la millor solució a les teves necessitats, no dubtis a contactar amb nosaltres