Protocol de bones pràctiques de prevenció de contagis del COVID-19

Qualsevol empleat de ILERDA SERVEIS si presenta qualsevol simptomatologia (tos, [...]