El punt de partida

Dino és una distribuïdora de productes i articles de neteja, higiene i manteniment industrial formada per 26 franquiciats independents que operen en diferents parts d’Espanya. Cada franquiciat opera amb el seu propi CIF, malgrat que molts clients exigeixen factures unificades. Per a això, Dino realitzava un treball manual d’equivalència de referències entre cada franquiciat i la pròpia distribuïdora, per a un total de 4000 referències. A més, molts dels seus clients els exigeixen treballar amb transaccions electròniques, tot i que la seva estructura no està preparada per a això.

Arran d’aquesta situació, Dino identifica diverses ineficiències: no té recursos tecnològics per bolcar totes les comandes en el seu ERP i emetre les factures àgilment; el canvi de referència franquiciat-distribuïdora es fa manualment i amb possibles errors; i és difícil aconseguir informes per realitzar una anàlisi exhaustiva de el pes de cada client per a la posterior negociació.Bavel era l’opció més interessant perquè gran part dels nostres clients de el sector HORECA ja el tenien implantat.

PATRICIO ORTEGA,
Adjunt de Direcció de Dino

Dino té un seguiment en temps real dels consums i el pes de cada client.

La solució

Com a grup, Dino decideix digitalitzar i automatitzar la comunicació entre client – distribuïdora – franquiciat amb la comanda, albarà i factura a través de Bavel: “ens va semblar que era l’opció més interessant perquè gran part dels nostres clients de el sector HORECA tenien implantat Bavel”, explica Patricio Ortega, Adjunt de Direcció de Dino. Paral·lelament també han canviat d’ERP, han passat de Linux a Navision.

La lògica a tres bandes que planteja Dino és el repte en aquest projecte, ja que normalment es treballa amb un flux bidireccional. Bavel desenvolupa una solució adaptada per connectar els clients amb Dino, i també a Dino amb tots els franquiciats, automatitzant també la comunicació entre soci i distribuïdora.

Gràcies a la implantació de Bavel, s’aconsegueix un funcionament sense friccions: el client emet la comanda que viatja fins al sistema central de Dino i l’envia a l’franquiciat corresponent. Un cop lliurada la mercaderia, l’albarà s’integra automàticament en l’ERP de Dino i cada franquiciat emet la factura a la distribuïdora, que les lliura en el format requerit per cada client. Així, Dino té un seguiment en temps real dels consums i el pes de cada client.

Els resultats

A dia d’avui, gairebé la meitat dels franquiciats estan connectats amb Dino a través de Bavel. La central de compres gestiona el 22% de la facturació a través de la plataforma de transaccions electròniques. Això es tradueix en què l’equip d’administració de Dino ha duplicat la seva capacitat de gestió: ara Dino té un treballador en el departament administratiu per cada 3 milions d’euros en volum de facturació. Finalment, Ortega afirma haver fidelitzat clients gràcies a Bavel: “he notat que la fidelitat d’un client integrat amb Voxel és un 50% més gran que un client no integrat”. Dino ha dissenyat un pla d’implementació de 24 mesos perquè tots els franquiciats es comuniquin amb la central de vendes a través de Bavel.