La indústria química europea està en ple procés de canvi, impulsat principalment per mesures i estratègies destinades a reduir la contaminació en tots els sectors industrials dins de la Unió Europea.

En 2020, com a resposta a aquesta necessitat, la Comissió Europea va donar llum verda a una sèrie d’iniciatives polítiques amb l’objectiu general d’aconseguir la neutralitat climàtica a la Unió Europea per a l’any 2050. Aquest ambiciós propòsit va portar a la creació del Pacte Verd Europeu, dins del qual es troba l’Estratègia de Productes Químics per a la Sostenibilitat (CSS). Aquesta estratègia busca protegir els ciutadans i al medi ambient, a més de fomentar la innovació en productes químics segurs i sostenibles.

Aquesta transformació se suma a la regulació ja existent en el sector químic, com el Reglament 1907/2006 REACH i el Reglament 1272/2008 CLP. Aquestes normatives han convertit a la indústria química en un dels sectors més generadors de valor afegit i inversió en innovació a Europa. Aquest èxit ha enfortit el seu teixit industrial i competitiu, impulsant el creixement econòmic i millorant el benestar de la societat.

Diverses accions són crucials en aquest procés de canvi, com la prohibició de productes químics amb la classificació més severa en productes de consum, el seu ús sol quan sigui essencial, i la promoció d’inversió i capacitat innovadora per a productes químics segurs i sostenibles. A més, la indústria química europea està prenent un paper de lideratge mundial en establir alts estàndards i al no exportar productes químics prohibits a la UE.

Fins al 2022, s’ha avançat significativament en la implementació de l’estratègia, amb més de 85 accions identificades que han de completar-se abans de finals de 2024.

Entre les propostes legislatives destacades d’enguany es troben:

  1. Revisió del Reglament CLP: S’han introduït noves classes de perill en CLP per a la disrupció endocrina i altres aspectes relacionats amb la salut humana i el medi ambient.
  2. Recomanacions de la Comissió Europea sobre “Segur i Sostenible a partir del disseny” (SSbD): La proposta busca empoderar als consumidors per a prendre decisions mediambientals informades en adquirir productes.
  3. Revisió del Reglament REACH: S’estan considerant canvis en els requisits de registre, introducció de requisits per a polímers, i simplificació de la comunicació en les cadenes de subministrament, entre altres.
  4. Reglament d’Ecodisseny de Productes Sostenibles: Es pretén abordar el disseny de productes en el mercat de la UE per a fer-los més duradors, reutilitzables i eficients des del punt de vista energètic.
  5. Proposta d’Apoderament del Consumidor: Cerca millorar la protecció contra pràctiques deslleials i millorar la informació per a capacitar als consumidors en la presa de decisions basades en criteris mediambientals.

La indústria química europea està en un camí cap a la sostenibilitat, amb un enfocament en productes químics més segurs, regulacions més estrictes i major consciència mediambiental. Aquestes accions no sols beneficiaran al medi ambient, sinó que també tenen el potencial d’impulsar la innovació i el creixement econòmic en tota la regió.