Hi ha molts tipus de màscares, algunes considerades EPI i altres no.

Saps quin usar en cada moment? Quins protegeixen i quins no?

Des ILERDA SERVEIS volem ajudar-te, per això hem elaborat aquesta guia perquè puguis escollir la més adequada segons les necessitats de protecció que necessitis.

Mascaretes filtrants – Consideres EPIS

FPP1

No protegeix de nanopartícules com virus

No ens protegeix
Si evita encomanar

FPP2

Protegeix de nanopartícules com virus
3 vegades major protecció que la FPP1
Filtra partícules amb una eficàcia de fins al 98%

Si ens protegeix
Si evita encomanar
Si ens protegeix
No evita encomanar

FPP3

4 vegades més gran protecció que la FPP2
Amb vàlvula evita la condensació d’humitat
Indicades per a persones en contacte directe

Si ens protegeix
No evita encomanar

Mascaretes Quirúrgiques – NO Consideres EPIS

Tipus I, Tipus IR, Tipus II, Tipus IIR

No ens protegeix
Si evita encomanar
  • Tipus I – Producte recomanat per a un sol ús / tasca amb protecció filtrant de l’95% de l’individu a l’exterior
  • Tipus IR – Producte recomanat per a un ús durant tota la jornada laboral, amb protecció filtrant de l’95% de l’individu a l’exterior
  • Tipus II – Producte recomanat per a un sol ús / tasca amb protecció filtrant de el 98% de l’individu a l’exterior
  • Tipus IIR – Producte recomanat per a un ús durant tota la jornada

Mascaretes Industrials – Consideres EPIS

Semimàscares buconasal amb filtres

Segueixen la norma 140

Si ens protegeix
No evita encomanar