• Potent Netejador Desinfectant, Sense lleixiu
 • Viricida UNE-EN 14476
 • Fungicida UNE-EN 13697
 • Levuricida UNE-EN 13697
 • Bactericida UNE-EN 13697
 • Eficàcia testada “Multiacció” en condicions brutes davant:
  • Listeria monocytogenes
  • Salmonel·la typhimurium
  • Adenovirus tipus 5
  • Norovirus murí

Manera d’ocupació i dosificació:

Desenroscar el tap lateral “AIGUA/WATER” i omplir amb aigua de l’aixeta. Girar la punta del polvoritzador en posició ON. Sistema llest per utilitzar. Començar a treballar. Matineu sempre el nivell d’aigua per sobre del mínim indicat.

Podràs emplenar 24 vegades el dipòsit de l’aigua fins a esgotar el concentrat. Amb una unitat de Concentralia, obtindràs 10 ampolles de 750 ml, 7,5 litres de solució Desinfectant Viricida prest a l’ús.

Polvoritzar, estendre i fregar amb baieta, raspall o fregall. Esperar uns segons i posteriorment aclarir, si es desitja, amb aigua o amb una baieta.

Format i envàs:

Mètode patentat: Dispositiu Ecofoam System® amb 400ml de producte concentrat.

Característiques tècniques:

 • Aspecte: Líquid
 • Color: Groc
 • Olor: Cítric; Marí
 • Densitat: (g/ml): 1,04+/-0,02
 • pH (5%): 11,5/-0,5
 • Biodegradable
 • Composició: Clorur de llogbencildimetilamoni 6,5 %, Excipients i dissolvents c.s.p. 100%