El fregat amb mopa, també anomenat en pla,  és una tècnica de neteja molt comuna en l’àmbit professional. Aquesta tècnica s’utilitza per netejar grans superfícies de terres, com passadissos, sales d’esdeveniments, centres comercials, hospitals i escoles. És una tècnica molt eficient per mantenir els sòls nets i en bones condicions.

Per realitzar el fregat en plana amb mopa, s’ha de començar per batre bé l’àrea a netejar, eliminant qualsevol residu sòlid que pugui entorpir la neteja. Llavors, s’ha de preparar una solució d’aigua i detergent en un cubell, seguint les instruccions del fabricant. Es submergeix la mopa en la solució i s’esprem bé per evitar que quedi massa humida.

Un cop preparada la mopa, es comença a fregar el sòl en passades llargues i rectes, assegurant-se que la mopa cobreixi tota la superfície. Si és necessari, es pot repetir l’operació per aconseguir un millor resultat. Finalment, es deixa secar el sòl i es retira qualsevol excés d’aigua o producte de neteja.

El fregat en plana amb mopa és una tècnica senzilla i econòmica que pot ser realitzada per qualsevol persona amb una mica d’entrenament. És molt útil per mantenir els sòls nets i en bones condicions, especialment en àrees de trànsit intens. A més, és una tècnica més respectuosa amb el medi ambient al no requerir energia elèctrica i no generar emissions de gasos contaminants.