Actival Higienizante: el detergent desinfectant de doble acció per a una neteja professional

Actival Higienizante és un producte de neteja i desinfecció de doble acció, dissenyat per a garantir la seguretat i higiene dels espais públics. La seva composició a base de sals d’amonis quaternaris i essència balsàmica ho converteixen en un producte certificat en UNE-14476 i EN-13697, amb un ampli espectre enfront de bacteris, virus i espores.

Aquest detergent desinfectant pot ser utilitzat per polvorització o aplicació amb baieta, drap o pal de fregar, ja sigui amb el producte pur o diluït al 50%. A més, gràcies a l’acció sinèrgica dels tensioactius no iònics, catiònics i de les essències balsàmiques pi mentolat presents en la seva fórmula, Actival Higienizante garanteix un efecte detergent desinfectant i desodorant.

El seu ús com a detergent desinfectant és senzill: diluir de 200 a 400 ml de producte en 10 litres d’aigua. Per al seu ús com a viricida, es recomana utilitzar el producte pur o diluït al 50%. En tots dos casos, es pot aplicar amb mopa o pal de fregar i repassar amb mopa o pal de fregar ben escorreguts per a absorbir la quantitat de líquid sobrant.

Actival Higienizante és compatible amb material metàl·lic, la qual cosa ho fa ideal per al seu ús en una gran varietat d’espais públics. A més, no conté aldehids, ni fenols, ni compostos clorats, ni dissolvents. El seu ús com a desodorant per a banys, passadissos, lavabos és molt eficaç, simplement abocant una mica de producte concentrat sobre una esponja i passant-la sobre la superfície a netejar.

No obstant això, és important tenir en compte algunes precaucions en utilitzar Actival Higienizante. Aquest producte està destinat a l’ús professional i no ha de ser utilitzat en combinació amb detergents aniònics o sabons, ja que podrien reduir la seva eficàcia. A més, és recomanable llegir les instruccions d’ús i emmagatzemar el producte en un lloc segur i fora de l’abast dels nens.

En resum, Actival Higienizante és un detergent desinfectant de doble acció, ideal per a la neteja i desinfecció d’espais públics. La seva composició, propietats i instruccions d’ús ho converteixen en una opció segura i eficaç per a garantir la higiene i la seguretat en qualsevol tipus d’espai públic.