La pospandèmia actual no només ens deixa un rastre de màscares mig utilitzades, sinó que serveix d’incentiu per cuidar l’entorn que ens envolta a través de la neteja i la higiene. Tenint en compte això, les empreses de neteja professionals han tingut i continuen tenint un paper crucial per alliberar-nos de la presència de bacteris, paràsits i virus que provoquen la brutícia. Un bon manteniment de l’entorn on ens desenvolupem personalment i professionalment ens conduirà a un millor estat de forma, no només físic, sinó també psíquic.

La neteja és essencial per garantir la salut i benestar. Una acció imprescindible que s’ha de fer a tots i cadascun dels espais que habitem. Per aquesta raó, l’Organització Mundial de la Salut, OMS, fa anys que recalca l’especial atenció i cura de la neteja en qualsevol àmbit (domèstic, públic, laboral) per mantenir la higiene i salubritat de manera permanent.

La neteja professional a l’àmbit laboral

En els entorns professionals, la neteja industrial és molt important, ja que el fet que les zones de treball estiguin perfectament cuidades facilita una millora en la productivitat laboral, cosa que repercuteix directament a la imatge de lempresa. Per això és fonamental confiar en empreses de neteja que et proporcionin un pla a mida, establint què cal netejar, com es netejarà i quan es farà la neteja.

Aquest programa de neteja haurà de complir els requeriments normatius necessaris que puguin interferir en l’exercici i l’organització de l’activitat. Això ens oferirà l’oportunitat de reordenar els espais de treball buscant un millor exercici en les funcions laborals. D’altra banda, l’opció que l’empresa faciliti un programa informatiu sobre els mètodes d’higiene que es fan servir seria un aspecte que, sens dubte, incrementaria la reputació de la companyia.

Les tensions que entorpeixen la neteja i higiene

El sector de la neteja ha demostrat una gran resiliència malgrat tot allò viscut. Tota la cadena de valor no només s’ha vist afectada per la crisi sanitària causada per la pandèmia. El context econòmic actual també posa de manifest les diferents tensions tant en el subministrament de primeres matèries com en la pujada de preus, dificultats logístiques i fins i tot desproveïment.

La societat ha pogut comprovar la rellevància del sector de la neteja, i com aquest ha lluitat i sobreviscut malgrat els impediments amb què ha topat. Mai no ha desistit en el seu afany de proveir el país en tot moment. La higiene podria semblar una necessitat bàsic a Occident. Però a altres països és, de fet, un privilegi.

La pobresa a la higiene

La higiene es presenta com un repte mundial a què ens hem d’enfrontar. Tot i ser un dret fonamental, aquesta requereix una inversió econòmica a la qual no tots els països poden fer front. Segons dades del Banc Mundial, gairebé una desena part de la població viu en condicions de pobresa que dificulten, per tant, un nivell digne de neteja i d’higiene. Aquests desproveïments serien els principals motius de l’alta taxa de mortaldat per malalties als països subdesenvolupats.

“El dret a viure és inherent a l’ésser humà, i el de l’accés a l’atenció sanitària hauria de ser-ho, sigui com sigui la situació social, nacionalitat o lloc de residència de les persones”, paraules de Waldo Fernández, responsable de l’àrea d’Educació per al Desenvolupament de Mans Unides.

Un dels objectius que planteja l’Agenda 2030, és l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible de garantir l’accés a serveis d’aigua i sanejament. Segons el Banc Mundial, suposaria quadruplicar les inversions en proveïment d’aigua, sanejament i higiene respecte a les despeses actuals, alguna cosa que es troba fora de l’abast de molts països.

Per tant, i tenint en compte cadascun dels aspectes que li concerneix al sector de la neteja i higiene, hem de ser conscients del que significa, per al món i el dia a dia d’una persona, la neteja en tots els entorns que ho emboliquen. Saber valorar el que tenim, millorar i lluitar per intentar traslladar-ho a aquells països que no gaudeixen d’aquest dret fonamental.