La neteja sempre ha estat un element essencial per assegurar el desenvolupament de les ciutats, així com el benestar i la salut de les persones. Amb el pas del temps aquesta tasca va quedar relegada a un segon pla, passant fins i tot inadvertida. Tot i això, mantenir la seguretat de les estades, en termes d’higiene, és vital perquè se’n pugui fer un ús segur. La neteja i la higiene és una prioritat per assegurar l’èxit en l’activitat dels clients i per millorar l’estada dels usuaris.

A més, els usuaris darrerament presten més atenció a les mesures de desinfecció dutes a terme. Com a especialistes en el sector de la neteja, des de Ilser Grup sempre hem transmès que perquè les persones tinguin una bona experiència en qualsevol espai es deu garantir una òptima higiene. Per aquest motiu, cada assessorament es dissenya en funció de les necessitats tècniques que demana cada sector; buscant sempre la màxima eficiència a cada àrea i utilitzant els processos, productes, maquinàries i eines més adequades per a cada tipus d’instal·lació.

La dualitat presencial-remot

Aquesta dualitat ens obliga a establir procediments preventius que reforcin les actuacions correctives requerides in situ pels usuaris. La evolució dels serveis de neteja s’orienta cap a una gestió sota demanda facilitant un ús més flexible dels espais. Per realitzar aquesta gestió s’introdueixen els sensors, la connectivitat i el monitoratge en temps real com a peces clau del servei per oferir solucions que millorin l’experiència dels usuaris.

Eines clau en la nova gestió dels espais

Podem definir l’adaptació com un element primordial per donar cobertura a aquestes noves demandes. Aquesta adaptació fa necessària la utilització de dispositius tecnològics i innovacions en maquinària i eines que dotin intel·ligència els espais.

Les persones peça essencial

S’organitzen els serveis posant les persones al centre, tenint en compte tant les plantilles de treball com els usuaris dels serveis, amb la finalitat de millorar l’experiència de tots els que fan ús dels espais i alhora facilitar el treball a les plantilles de neteja. Per dur a terme aquests canvis cal que les plantilles estiguin formades i motivades per poder desenvolupar les innovacions.