ILSER GRUP ofereix un curs de formació en Manipulació i ús de Productes de Neteja Professional als professors de l´Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida. Es va oferir durant 4 hores a les instal·lacions del centre a Lleida.

Una vintena de docents van participar en aquesta sessió de manipulació i correcte ús de productes de neteja, que després transmetran als seus alumnes de les properes generacions que vindran a partir del proper curs. La neteja es de gran importància en tots els àmbits però en les cuines és d’especial rellevància per evitar contaminació creuada o possibles intoxicacions per un mal ús dels productes de neteja.

L’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida actualment compta amb equips concentrats de PROQUIMIA per a cuines i superfícies instal·lats a les seves diferents estances. A més, també disposen  dels típics articles de neteja professional més habituals com cel·luloses, bosses d’escombraries, estris de neteja,…