Rentaplats manual

MANUDISH sensitive és un rentaplats ecològic intensiu que respecta els cicles biològics i protegeix la salut de les persones i la seguretat dels usuaris. A més, gràcies a la seva fórmula amb tensioactius especials, no està classificada i garanteix la màxima eficàcia i la màxima seguretat per a l’usuari. L’absència total de fragàncies i colorants artificials proporciona uns resultats de rentatge tan impecables com a sostenibles. Dermatològicament testat i certificat hipoalergènic amb urea per a la màxima seguretat dús. Majoritàriament procedent de fonts renovables, MANUDISH sensitive protegeix el benestar de les generacions futures.

Rendiment eco-eficient amb un disseny eco-eficaç
Màxim poder de neteja amb total seguretat per a l’usuari i l’entorn
  • Amb l’Etiqueta Ecològica Europea “Ecolabel” (DE/019/064)

  • Registrada a la llista positiva de la consultora mediambiental “die umweltberatung”

  • No conté cap material tòxic o nociu

  • Més eficaç que altres productes amb menys concentració d’ús

Totalment biodegradable
Ús intensiu de fonts renovables i augment sostingut de la taxa de reutilització

MANUDISH sensitive amb tots els seus ingredients són totalment biodegradables segons demostra el test homologat de mineralització conforme a OECD 302 B

  • Producció basada en l’ús intensiu de matèries primeres renovables i energies 100% hidroelèctriques, solars i geotèrmiques
  • Dependència mínima del petroli en la producció: el 69% del carboni orgànic utilitzat a MANUDISH sensitive procedeix de fonts vegetals renovables
  • Gestió responsable de l’aigua mitjançant sistemes propis de tractament d’aigua dolça i residual