Els rentaplats industrials són grans aliats per mantenir en condicions correctes d’higiene els utensilis i vaixella d’establiments, com ara bars o restaurants, on s’elaboren i serveixen aliments. Del seu bon ús, funcionament i manteniment dependrà la seguretat alimentària al local. L’ACSA ens explica els principals aspectes que cal tenir en compte

Els rentaplats industrials són equips clau per garantir la seguretat alimentària en establiments d’elaboració i servei de menjar. Ens permeten rentar de forma ràpida i eficient utensilis i vaixella, i alhora ens asseguren que les temperatures en els processos de rentat i esbandit són les adequades per aconseguir una higiene correcta.

No obstant això, per això, cal utilitzar-los i mantenir-los de forma adequada. Amb l’objectiu de sensibilitzar i informar sobre la importància d’aquesta qüestió, Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) ha publicat un document amb uns principis bàsics, que enumerem a continuació.

Control de la temperatura

Aquests equips treballen amb un cicle de rentat que no supera els 5 minuts i un cicle d’esbandit que sol durar entre 15 i 60 segons. Com que els cicles són curts, la temperatura juga, com veurem a continuació, un paper fonamental per aconseguir una higiene adequada.

L’aigua de rentat i l’aigua d’esbandida segueixen circuits diferents. Mentre que la de rentat sol estar en un dipòsit a una temperatura entre 55-65ºC i segueix un circuit tancat, recirculant cap als braços difusors de l’aparell, l’aigua d’esbandit sempre és aigua neta de la xarxa, que mitjançant una resistència s’escalfa a una temperatura igual o superior als 80ºC, garantint així la higiene i l’assecat ràpid de la vaixella i utensilis.

El control de la temperatura, tant de l’aigua de rentat com de l’aigua d’esbandit, és essencial per a garantir una higiene correcta. Les temperatures adequades per a cada procés estan regulades de fàbrica a l’aparell i no convé manipular-les. A més, i depenent dels models, hem de parar atenció als visors, pilots o sistemes d’avís del rentaplats que ens indica que s’han assolit les temperatures necessàries, per verificar que això és així.

Neteja diària

Un rentaplats industrial requereix una neteja diària senzilla, encara que no és menys important. En primer lloc, aconsellem introduir la vaixella el més neta possible, és a dir, no necessàriament impecable, sinó retirar els aliments el màxim possible.

D’altra banda, un altre dels aspectes més importants i que moltes vegades no es té en compte, és utilitzar un detergent de qualitat. Està comprovat que l’ús de detergents de mala qualitat tendeixen a deixar residus al rentaplats, i és perjudicial per a la màquina. També és molt important omplir l’abrillantador i revisar-ho amb freqüència.

Normes bàsiques dús i manteniment

Per obtenir un rentat correcte, cada cosa al seu lloc. Cal utilitzar les safates adequades i no sobrecarregar-les ni apilar peces de vaixella, de les quals, abans d’introduir-la a l’equip, haurem d’eliminar els residus sòlids que puguin fer-lo malbé o que puguin reduir l’eficiència de la neteja.

Com hem comentat abans, l’aigua de rentat recircula i es fa servir per a diversos cicles. Per tant, en funció del nombre de cicles de rentat que hàgim realitzat i de la brutícia de la vaixella, caldrà buidar-ne periòdicament el dipòsit. Aquesta operació es fa dacord amb el manual dús del rentaplats, però, com a mínim, en finalitzar la jornada laboral sha de buidar el dipòsit de manera que laigua de rentat es renovi totalment.

També és important deixar obert l’aparell quan no s’estigui utilitzant, així s’evitarà el creixement de fongs i bacteris, així com l’aparició de males olors.

Una neteja de vaixella eficient requereix tenir el rentaplats en perfectes condicions de neteja. Per això, entre les accions de manteniment del rentaplats destaca la necessària neteja diària del dipòsit d’aigua, la reixeta i el filtre del dipòsit d’aigua i dels braços difusors, que s’han de desmuntar per netejar-los correctament i comprovar que els orificis de sortida de l’aigua no estan obstruïts, i finalment verificar que els braços roten correctament per assegurar-nos que l’aigua arribarà a tota la vaixella.

Els dipòsits de calç, que es veuen afavorits quan l’aigua de la xarxa és dura, poden afectar el bon funcionament de l’equip, afavorir l’adherència de la brutícia i dificultar la neteja de les superfícies. Alguns equips disposen d’un descalcificador integrat, o és possible que necessitem instal·lar-ne un. Els manuals d’instruccions indiquen quines circumstàncies pot ser necessari fer-ho.

Finalment, cal que un tècnic qualificat faci revisions periòdiques de l’equip, i del descalcificador, amb la freqüència recomanada pel fabricant, amb especial atenció a verificar la temperatura de l’aigua de rentat i esbandida.