El sector de la neteja, en conjunt, és una de les deu principals activitats de serveis en termes de treball a Espanya. Dels 15 milions de treballadors al nostre país, el 2,5% correspon a la neteja.

O el que és el mateix: Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística que recull la Guia de Proveïdors de la revista Empresa i Neteja, 500.686 persones treballen al sector. I s’espera que al llarg del 2021, molt especialment el 2022, el sector pugui anar recuperant el nombre d’empreses i empleats que s’haguessin perdut durant la crisi del 2020.

Per tant, el sector de la neteja i higiene és un motor econòmic de primer ordre, que factura més de 10.000 milions d’euros a Espanya. Les dades d’Espanya no deixen de ser un reflex del que passa a la resta de països del nostre entorn. La neteja professional és un dels sectors més importants. Europa en conjunt ocupa més de 4 milions de persones distribuïdes en 290.000 empreses. La facturació del sector a nivell europeu és de 124.000 milions d’euros.

“Espanya se situa al 4t país d’Europa amb més empreses del sector de la neteja i higiene. En total, són 31.584 empreses. Per sobre hi figura França, amb 48.812; Alemanya, amb 41.471 i Itàlia, amb 34.859 empreses”

The Economist

Per tant, Economia, Salut i Neteja són sectors que estan condemnats a entendre’s

“La història del creixement econòmic és, en gran part, una història de lʻevolució de la higiene i la neteja”

The Economist

Durant la revolució industrial, segons assenyala aquest mateix informe, la longevitat a les ciutats era molt menor que a les zones rurals. Es pensava que les ciutats eren perjudicials per a la salut… però no es tenia clar el perquè.

A finals del segle XIX, es van començar a promoure polítiques per a la neteja de les ciutats i higiene de carrers i edificis, fet que va contribuir a disminuir les taxes de mortalitat de les ciutats.

Després de la neteja dels operaris, l’arribada de les vacunes va fer que la vida a les ciutats tornés a ser recuperada. Amb la neteja i la salut en marxa, les economies van començar a créixer i es van invertir en més serveis i recursos.

Higiene = Economia

A Espanya, el sector de la neteja, la desinfecció i la higiene ha mantingut un creixement constant i sostingut. De les 506.686 persones treballant al sector, el 80% se centra en sectors com la neteja general d’edificis i la neteja industrial. Una part mínima se centra en oficines o neteja domiciliària, per exemple.

L’informe del Mercat de la Neteja a Espanya publicat per Empresa i Neteja  apunta a canvis importants en el perfil del personal de la neteja. Tot i que el perfil femení continua sent majoritari, la incorporació masculina s’està accelerant a passos de gegant.