Els rentavaixelles industrials són grans aliats per mantenir en condicions correctes d’higiene dels estris i vaixella d’establiments, com bars o restaurants, on s’elaboren i serveixen aliments. De la seva bon ús, funcionament i manteniment dependrà la seguretat alimentària al local. La ACSA ens explica els principals aspectes a tenir en compte

Els rentavaixelles industrials són equips clau per garantir la seguretat alimentària en establiments d’elaboració i servei de menjars. Ens permeten rentar de forma ràpida i eficient estris i vaixella, i a el mateix temps ens asseguren que les temperatures en els processos de rentat i esbandit són les adequades per aconseguir una correcta higiene.

No obstant això, per a això, és necessari utilitzar-los i mantenir-los de forma adequada. Amb l’objectiu de sensibilitzar i informar sobre la importància d’aquesta qüestió, l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) ha publicat un document amb uns principis bàsics, que enumerem a continuació.

Control de la temperatura

Aquests equips treballen amb un cicle de rentat que no supera els 5 minuts i un cicle de esbandit que sol durar entre 15 i 60 segons. Atès que els cicles són curts, la temperatura juga, com veurem a continuació, un paper fonamental per aconseguir una higiene adequada.

L’aigua de rentat i l’aigua d’esbandida segueixen circuits diferents. Mentre que la de rentat sol estar en un dipòsit a una temperatura entre 55-65ºC i segueix un circuit tancat, recirculant cap als braços difusors de l’aparell, l’aigua d’esbandit sempre és aigua neta de la xarxa, que mitjançant una resistència s’escalfa a una temperatura igual o superior als 80ºC, garantint així la higiene i l’assecat ràpid de la vaixella i estris.

El control de la temperatura, tant de l’aigua de rentat com de l’aigua d’esbandit, és essencial per garantir una higiene correcta. Les temperatures adequades per a cada procés venen regulades de fàbrica en l’aparell i no convé manipular-les. A més, i depenent dels models, hem de posar atenció en els visors, pilots o sistemes d’avís del rentavaixelles que ens indica que s’han assolit les temperatures necessàries, per verificar que això és així.

Normes bàsiques d’ús i manteniment

Per obtenir un rentat correcte, cada cosa al seu lloc. Cal utilitzar les safates adequades i no sobrecarregar ni amuntegar peces de vaixella, de la qual, abans d’introduir-la a l’equip, haurem d’eliminar els residus sòlids que puguin danyar-lo o que puguin reduir l’eficiència de la neteja.

Com hem comentat abans, l’aigua de rentat recircula i s’utilitza per a diversos cicles. Per tant, en funció del nombre de cicles de rentat que hàgim realitzat i de la brutícia de la vaixella, caldrà buidar periòdicament el dipòsit. Aquesta operació es realitza d’acord a el manual d’ús del rentaplats, però, com a mínim, a l’acabar la jornada laboral ha de buidar-se el dipòsit de manera que l’aigua de rentat es renovi totalment.

També és important deixar obert l’aparell quan no s’estigui utilitzant, d’aquesta manera s’evitarà el creixement de fongs i bacteris, així com l’aparició de males olors.

Una neteja de vaixella eficient requereix tenir el rentaplats en perfectes condicions de neteja. Per a això, entre les accions de manteniment del rentavaixelles destaca la necessària neteja diària del dipòsit d’aigua, la reixeta i el filtre del dipòsit d’aigua i dels braços difusors, que s’han de desmuntar per netejar-los correctament i comprovar que els orificis de sortida de l’aigua no estan obstruïts, i finalment verificar que els braços roten correctament per assegurar-nos que l’aigua arribarà a tota la vaixella.

Els dipòsits de calç, que es veuen afavorits quan l’aigua de la xarxa és dura, poden afectar el bon funcionament de l’equip, afavorir l’adherència de la brutícia i dificultar la neteja de les superfícies. Alguns equips disposen d’un descalcificador integrat, o és possible que necessitem instal·lar un. Els manuals d’instruccions indiquen en quines circumstàncies pot ser necessari fer-ho.