Aquest gel de mans, dissenyat especialment per a la indústria alimentària, permet rentar i desinfectar les mans en una sola fase

L’Associació Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha atorgat al producte VITABAC AQF de Proquimia el registre antisèptic per a pell sana. VITABAC AQF ha estat autoritzat, doncs, com a desinfectant per a la higiene humana, d’acord amb l’Annex V del Reglament 528/2012 del Parlament Europeu i de Consell, de 22 de maig del 2012.

El principi actiu desinfectant de VITABAC AQF és el digluconato de clorhexidina, d’ampli espectre desinfectant i extensament utilitzat en el sector sanitari.

VITABAC AQF de Proquimia és un gel de mans desinfectant que permet rentar i desinfectar les mans en una sola fase, i que ha estat dissenyat especialment per a la indústria alimentària gràcies a les següents característiques:

  • No conté perfum
  • No conté amonis quaternaris
  • Ràpida acció desinfectant
  • Efecte dermoprotector