El registre HA és ben conegut per la indústria alimentària, però, a nivell més individual pot ser un concepte confús però que és important conèixer si s’està dins d’un negoci en el qual es treballen amb aliments.

El Registre HA és un reconeixement per a productes químics de neteja i desinfecció que els garanteix com a productes aptes per a ser utilitzats en la indústria alimentària o entorns i superfícies on es manipulen aliments.

Restriccions en l’ús de productes amb registre HA

Que un producte compti amb registre HA o sigui apte per a usar en higiene alimentària o ambiental, no vol dir que puguem utilitzar el producte directament sobre els aliments.

En cap cas hem d’aplicar desinfectant en presència d’aliments, aquests han d’estar emmagatzemats en condicions adequades i protegits, perquè els agents químics no entrin en contacte amb ells, durant el procés de neteja i desinfecció de l’entorn industrial.

Només porten aquest registre els productes desinfectants?

Poden tenir-ho netejadors alhora que desinfectants, però sempre que aparegui la paraula desinfectant, bactericida, fungicida, etc. Aquests productes hauran d’estar inscrits en el Registre de plaguicides i biocides.

Si voleu que us aconsellem amb quin és el producte de neteja que més et convé, no dubtis en preguntar-nos.

Quins productes són afectats pel registre HA?

Tots aquests productes són testats prèviament en entorns amb les mateixes característiques que els entorns de la indústria alimentària.

Aquests productes poden ser usats en entorns on es manipulen aliments, és a dir, és un registre que obligatòriament han de portar tots els productes que siguin desinfectants i hagin de ser usats per desinfectar superfícies en les que es vagin a elaborar aliments.

En l’actualitat la normativa alimentària obliga a fer servir només productes amb aquest registre.

No tots els desinfectants són adequats per utilitzar en la indústria alimentària, de fet aquells que no tinguen el dit registre, estan totalment prohibits.

Aquest registre no afecta tots els productes usats en el procés de neteja i desinfecció, els productes que han de comptar amb aquest registre són els desinfectants ja que per exemple l’etiqueta HA no és aplicable als detergents. Això no vol dir que tots els productes desinfectants siguin adequats per a la indústria alimentària, de fet els que no compten amb aquest registre estan completament prohibits.