El Covid-19 pot resistir entre 2 i 3 dies en superfícies de metall i plàstics

Com a conseqüència de l’emergència sanitària, el Govern d’Espanya va declarar l’Estat d’alarma d’acord a el Reial Decret 436/2020 causa de la propagació de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2.

En aquest sentit, hi ha la recomanació de desinfectar les superfícies per aturar la transmissió de virus entre persones. Per això, a continuació figuren els productes virucides autoritzats i registrats a Espanya que han demostrat eficàcia enfront del virus atenent a la norma UNE-EN 14476. Antisèptics i desinfectants químics.

A continuació et deixem els productes d’ILERDA SERVEIS que en formen part i el llistat complert del Ministeri de Sanitat.

Productes d’ILERDA SERVEIS autoritzats pel Ministeri de Sanitat com a Virucides
OX-VIRIN DESINFECTANT
ALCOLAC PLUS VIRUCIDA
ACTIVAL HIGIENITZANT
VITA ASEPGEL ANTISÈPTIC
APESIN DAILY DESINFECTANT
ASEPVIX DESINFECTANT
CONPACK PLUS DESINFECTANT